ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬา

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย ปล้องเกมส์ 2019 ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนปล้องวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย

 

 

 

 

 

Post Author: Tanawut