ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่า โรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนให้ถูกสุขอนามัย วันที่ 15 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์ จ.เชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut