ประกาศแจ้งจาก งานธนาคารโรงเรียน

ประกาศแจ้งจาก งานธนาคารโรงเรียน
เนื่องจากธนาคารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จะปิดทำการ ดังนั้น จึงขอแจ้ง คุณครู –บุคลากร-นักเรียน-ศิษย์เก่า ที่ฝาก/ค้าง สมุดบัญชีไว้ที่ธนาคารโรงเรียน
ให้มาติดต่อดำเนินการปิดบัญชีให้เรียบร้อย ที่ห้องกิจการนักเรียน ติดต่อครูเตือนใจ ไชยศิลป์ เบอร์โทร 081-033-2331 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562

Post Author: Admin SWK