พิธีเปิดกิจกรรม “Show Day 2019”

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “Show Day 2019” จัดโดยคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมโชว์เดย์จัดเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้แสดงความสามารถทางด้านการแสดงดนตรี และห่างไกลยาเสพติด วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut