ผู้อำนวยการร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการ สพม.36 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ณ ห้องประชุมสีป้อ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเสอร์ไซด์ รีสอร์ท อ. เมือง จ. เชียงราย

 

Post Author: Tanawut