พิธีเปิดงานกีฬาประเพณีสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประจำปี 2562

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬาประเพณีสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประจำปี 2562 และยังมีกิจกรรมซ่อมแซมฝายถวายเป็นพระราชกุศล กับกลุ่มฝายน้ำแด่พ่อหลวง ณ วัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) โดยมีนายพละวัต ตันศิริ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และมอบทุนการศึกษาให้กับชมรมดนตรีไทย วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

 

 

Post Author: Tanawut