พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย และ “เปิดบ้านปล้องวิทยาคม” ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนปล้องวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut