ผู้อำนวยการทวีศักดิ์-ครูฐิติรัตน์  พิพัฒนาศักดิ์ มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ผู้อำนวยการทวีศักดิ์ พิพัฒนาศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาจารย์ฐิติรัตน์ พิพัฒนาศักดิ์ อาจารย์ชูชัย เหลี่ยมไพรบูรณ์ อดีตครูเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบทุนการศึกษาของผู้อำนวยการทวีศักดิ์-ครูฐิติรัตน์  พิพัฒนาศักดิ์ และ ส.น.ส.รุ่น 17/19 (ม.ศ.5/2) , 24/27 (ม.6.1) มอบให้นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 23 ทุน เป็นจำนวน 130,000 บาท มีนายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูกลุ่มงานแนะแนว กล่าวขอบคุณและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ วันที่ 9 มกราคม 2562 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut