พิธีบวงสรวงพ่อขุนเม็งราย เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนเม็งราย เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

 

Post Author: Tanawut