ต้อนรับคณะกรรมการโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช

นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการที่ติดราชการ พร้อมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช โครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น นำโดยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ สิริยะเสถียร และคณะกรรมการ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอชื่อโรงเรียนเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลฯ วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

 

 

Post Author: Tanawut