ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กทม. นำโดยดร.ประหยัด ทองทา ผู้อำนวยการโรงเรียน และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายชูรัฐ ระหว่างบ้าน เข้าศึกษาดูงาน การประเมินรางวัล OBECQA การสร้างประสิทธิภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  วันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut