ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบกระเช้าผลไม้ของและของที่ระลึก ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา

ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบกระเช้าผลไม้ของและของที่ระลึก ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายอดุลย์ นันท์บัญชา ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 พร้อมขอพรจากท่านผู้อำนวยการ วันที่ 2 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

 

Post Author: Tanawut