การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ScQA และระดับ OBECQA ของปี 2561 -2562

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ScQA และระดับ OBECQA ของปี 2561 -2562 วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

 

Post Author: Chompoonut