พิธีปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน ของสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย “สุดถิ่นไทยเกมส์” 2018

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมพิธีปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน ของสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย “สุดถิ่นไทยเกมส์” 2018 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut