การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ให้กับนักเรียน (Young Makers) ได้รับเกียรติรองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบังและคณะเป็นวิทยากรในการอบรม มีนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเข้าร่วม 69 คน ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Author: Chompoonut