การตรวจสอบและเตรียมพัฒนาอาคารสถานที่ พื้นที่สามัคคีแห่งที่ 2

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ ตรวจสอบและเตรียมพัฒนาอาคารสถานที่ พื้นที่สามัคคีแห่งที่ 2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมแห่งที่ 2 จ.เชียงราย

Post Author: Chompoonut