นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬารักบี้ พร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักกีฬารักบี้ที่ทำการแข่งขัน ซึ่งโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นสนามแข่งขันกีฬารักบี้ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 64 “เจียงฮายเกมส์ “

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬารักบี้ พร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักกีฬารักบี้ที่ทำการแข่งขัน ซึ่งโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นสนามแข่งขันกีฬารักบี้ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 64 “เจียงฮายเกมส์ ” มีฝ่ายบริหารและคณะร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ และได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจนักกีฬาบาสเก็ตบอล พร้อมทั้งมอบเสื้อให้กับนักกีฬาบาสเก็ตบอลยอดเยี่ยมประจำการแข่งขัน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

Post Author: Admin SWK