การประชุมลูกจ้างของกลุ่มงานฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวให้โอวาทแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมลูกจ้างของกลุ่มงานฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวให้โอวาทแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ ว่าที่ร.ต.ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะกรรมการ ได้กล่าวข้อควรปฏิบัติในการทำงาน วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

Post Author: Chompoonut