นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าผลไม้ ครูฉาย สวามิวัศดุ์ ครูเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าผลไม้ ครูฉาย สวามิวัศดุ์ ครูเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จ.เชียงราย

 

Post Author: Chompoonut