การแสดงความยินดี นางณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นางณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย

 

Post Author: Chompoonut