การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นายจรัญ แก้วเป็ง เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นายจรัญ แก้วเป็ง เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม วันที่ 30ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Post Author: Chompoonut