พิธีเปิดค่ายภูมิศาสตร์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการที่ติดราชการ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายภูมิศาสตร์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

Post Author: Chompoonut