พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขตอิงโขง และการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการบริหารจัดการ สหวิทยาเขตริมกก

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขตอิงโขง และร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการบริหารจัดการ สหวิทยาเขตริมกก วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ  โรงเรียนปล้องวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย

Post Author: Chompoonut