พิธีเปิดค่ายอากาศยาน (อากาศยานปีหมุน 4 ใบพัด) และคอร์สอบรมการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมในการควบคุมโดรนเบื้องต้น

นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการการ เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการที่ติดราชการ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายอากาศยาน (อากาศยานปีหมุน 4 ใบพัดและคอร์สอบรมการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมในการควบคุมโดรนเบื้องต้น โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

Post Author: Chompoonut