นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีนายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีนายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์  จ.เชียงราย

  

 

 

Post Author: Chompoonut