การอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook Teacher)

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook Teacher) เพื่อใช้ในการบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงาน การอบรม การพัฒนา เพื่อประกอบการเสนอขอให้มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ และประกอบการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมการอบมรมในครั้งนี้ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

Post Author: Chompoonut