การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน ICT และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Chompoonut