การต้อนรับคุณครูที่ย้ายเข้ามาใหม่

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู กล่าวต้อนรับ คุณครูอัญชลี ทะวงศ์อารีย์ ครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ย้ายมามาจากโรงเรียนพญาเม็งราย และคุณครูเปรมจิตร คำมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ย้ายมาจากโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

Post Author: Chompoonut