พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเว็บไซต์ด้วย New Google Site และ Sway”

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเว็บไซต์ด้วย New Google Site และ Sway” ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน มีบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สำนักนักงานเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

 

 

Post Author: Chompoonut