การประเมินเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ ว.17 โดยมี ท่านสุจิตรา พัฒนาภูมิ อดีต รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน ผลงานของดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาคนแรกของประเทศไทยที่เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ ว.17 11 ก.ย.2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

Post Author: Chompoonut