การประชุมเพื่อนัดหมายการจัดค่าฤดูร้อนและแสดงผลงานนักเรียนของโปรแกรมนานาชาติ

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ในการประชุมเพื่อนัดหมายการจัดค่าฤดูร้อนและแสดงผลงานนักเรียนของโปรแกรมนานาชาติ เกี่ยวกับการเรียนการสอน วันที่ 9 กันยายน 2561 ณ ห้องเรียนดิจิตอล D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

Post Author: Chompoonut