ค่ายพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานในการกล่าวเปิด ค่ายพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 124 คน เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut