การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ จังหวัดลำพูน

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการที่ติดราชการ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานด้าน ฝ่ายอำนวยการ การบริหารงานบุคลากร และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Chompoonut