การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานด้านโภชนาการ การเรียนการสอนและกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการที่ติดราชการ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานด้านโภชนาการ การเรียนการสอนและกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Chompoonut