การประชุมประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ณ ห้องเรียนดิจิตอล (D4D)

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจงและมอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเรียนดิจิตอล (D4D) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut