กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยในกิจกรรมมีการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการเครื่องบินบังคับวิทยุ นิทรรศการ Stem และการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut