การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชลราษฎอำรุง จังหวัดชลบุรี

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ และตัวแทนคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชลราษฎอำรุง จังหวัดชลบุรี นำโดยนายอุทัย สิงโตทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนการสอน และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut