พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ จัดร่วมกับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีทางพุทธศาสนา และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนของศาสนพิธี วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมสามัคคี โรงสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut