พิธีเปิดกิจกรรมความเป็นเลิศทางนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการที่ติดราชการ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมความเป็นเลิศทางนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา มีนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดชียงราย

Post Author: Chompoonut