การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหารตัวแทนคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา วงศ์จุมปู โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงรายเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Chompoonut