การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเเม่เจดีย์วิทยาคม นำโดยว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหารตัวแทนคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเเม่เจดีย์วิทยาคม นำโดยว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงรายเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Chompoonut