ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
สาขา ฟิสิกส์, เคมี,ชีววิทยา,ดาราศาสตร์ม.ต้น,ดาราศาสตร์ม.ปลาย,คณิตศาสตร์,คอมพิวเตอร์
สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 2-18 กรกฎาคม พ.ศ.2561  ที่ http://epg.science.cmu.ac.th/olympics/Home/index.html
ปริ้นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19-22 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 (สถานที่ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกที)
**หมายเหตุ นักเรียนที่สมัครสอบสาขาฟิสิกส์, เคมี,ชีววิทยา,ดาราศาสตร์ ม.ต้น,ดาราศาสตร์ ม.ปลาย ต้องยื่นใบ ปพ.1 โดยสามารถขอใบ ปพ.1 ได้ที่ห้องทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เอกสารการรับสมัคร ใบปพ.1 (เฉพาะสาขาฟิสิกส์, เคมี,ชีววิทยา,ดาราศาสตร์ม.ต้น,ดาราศาสตร์ม.ปลาย), สำเนาบัตรประชาชน ,เงินค่าสมัครสาขาล่ะ 100 บาท

Post Author: Admin SWK