ประชุมคณะทำงานจัดวิ่งมินิมาราธอนเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมวิ่ง “110 ปี สามัคคี ร้อยใจวิ่งมินิมาราธอนเพื่อแม่”

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ประชุมคณะทำงานจัดวิ่งมินิมาราธอนเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมวิ่ง “110 ปี สามัคคี ร้อยใจวิ่งมินิมาราธอนเพื่อแม่” เพื่อสมทบทุนกองทุนการกุศลมูลนิธิสามัคคีวิทยาคมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน จ.เชียงราย ในการนี้ ผอ.พาณี จินดาวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ อ.วรสฤษฎิ์ ปิงเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมและให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรมดังกล่าว วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดชียงราย

Post Author: Chompoonut