โครงการสร้างความเป็นเลิศทางรัฐศาสตร์ ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างความเป็นเลิศทางรัฐศาสตร์ ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมอบรมโครงการในครั้งนี้ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดชียงราย

 

Post Author: Chompoonut