โครงการส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ “มาแยกขยะกันเถอะ” ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่4 และปีที่5 ที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมคงการ์เด้นวิวรีสอร์ท จังหวัดชียงราย

Post Author: Chompoonut