ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครูต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เช่น ใหม่ โดม Samakkhi Times Square , เฮือนงามเพชรสามัคคี , ห้องเรียนดิจิตอล , Art Gallery , Digital Library และการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut