ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ นักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ( GIFTED SCIENCE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.15 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ​

ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ นักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ( GIFTED SCIENCE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.15  วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ​

Post Author: Admin SWK