การแสดงความยินดีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ และการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

ดร.ธวัช  ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย แสดงความยินดีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ และการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์

เด็กชายพีรพัฒน์  นาปรัง อดีตนักเรียนชั้นม.3.10 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15  ประจำปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.กฤษฏิ์ศรัล  กันติ๊บ ด.ช.นราวิชญ์  คำภีระ นักเรียนชั้น ม.2.10 ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด ได้รับเกียรติบัตร พร้อมบัตรเรียนออนไลน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด.ช.นัฏฐภูมิ วรจักร  นักเรียนชั้น ม.3.9  ด.ญ.รักชนก  วงศ์สาระ ด.ช.วรพงศ์  วงศ์เรียน นักเรียนชั้น ม.3.10 ได้อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  ด.ช.กฤต   อักษรนฤนาท  ด.ญ.ณิชา อัศวโสภี นักเรียนชั้น ม.3.10  ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด ได้รับเกียรติบัตร พร้อมบัตรเรียนออนไลน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด.ช.พีรพัฒน์  นาปรัง  (กำเนิดวิทย์) ได้อันดับที่ 3 ของประเทศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา  ด.ช.ไรวินท์   ปริฉัตร์ตระกูล  (เตรียมอุดมศึกษา) ได้อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  ด.ช.ปริพัฒน์  ทรัพย์ประกิต (มหิดลวิทยานุสรณ์) ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด ได้รับเกียรติบัตร พร้อมบัตรเรียนออนไลน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

น.ส.มนัสนันท์ ปัญญาสุ  นักเรียนชั้น ม.5.15 ได้อันดับที่ 2 ของประเทศ

ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา  นายบุริศร์  อาทิตย์สาม  นักเรียนชั้น ม.5.15 ได้อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  นายปานเชษฐ์   คัมภีรกิจ นักเรียนชั้น ม.5.15 ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด ได้รับเกียรติบัตร พร้อมบัตรเรียนออนไลน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  นายวินไทย  รุ้งฟ้าวรกุล นักเรียนชั้น ม.6.15 ได้อันดับที่ 1 ของประเทศ ได้รับโล่ห์เกียรติยศ และ ทุนการศึกษา น.ส.อานันตยา  จันปวนหาร นักเรียนชั้น ม.6.13ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด ได้รับเกียรติบัตร พร้อมบัตรเรียนออนไลน์

ด.ช.ปริพัฒน์   ทรัพย์ประกิต (มหิดลวิทยานุสรณ์) ได้รับรางวัลชมเชย น.ส.ณภัทรา   ศรีรัตนพงษ์ นักเรียนชั้น ม.4.13 ได้รับรางวัลชมเชย ด.ช.ชิน สุวรรณสิงห์ นักเรียนชั้น ม.2.10ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 วิชคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบระดับประเทศ

พร้อมกันนี้ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวชื่นชมยินดี และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut