การปฐมนิเทศและเปิดโครงการโรงเรียนประลองต้นแบบวิศวกรรม FAB LAB

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยตัวแทนครู และนักเรียนเข้าร่วมปฐมนิเทศและเปิดโครงการโรงเรียนประลองต้นแบบวิศวกรรม FAB LAB ซึ่งโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยมีสถาบันเทคโนพระจอมเกล้าฯลาดกระบังเป็นพี่เลี้ยง ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพ

Post Author: Chompoonut