การประชุมคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ 6 ชั้น

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ 6 ชั้น ประจำสัปดาห์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างและให้คำแนะนำให้การควบคุมงานเป็นไปตามแบบอย่างมีคุณภาพ วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

Post Author: Chompoonut